5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường

  20/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 4161/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2022).

                      Năm thứ 2 liên tiếp, thành phố Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường.

Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công cụ này góp phần đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 4161/QĐ-BTNMT, 5 tỉnh, thành phố có tổng điểm PEPI 2022 cao nhất là TP. Đà Nẵng với 73,33 điểm; Bắc Kạn 70,29 điểm; Lạng Sơn 65,62 điểm; Bắc Ninh 65,29 điểm; Tiền Giang 65,22 điểm. Với kết quả này, TP. Đà Nẵng lần thứ hai liên tiếp đứng đầu trong 63 tỉnh, thành cả nước về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, 5 tỉnh, thành phố có tổng điểm Bộ chỉ số thấp nhất là Bạc Liêu 47,04 điểm, Đắk Lắk 49,05 điểm, Yên Bái 49,76 điểm, Vĩnh Phúc 50,12 điểm và Bình Thuận 51,63 điểm.

Nguồn: Quyết định số 4161/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với 2 thành phố lớn của cả nước, TP. Hà Nội xếp thứ 46 với 55,70 điểm và TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 19 với 60,80 điểm.

Bộ chỉ số PEPI được cấu trúc thành hai nhóm: một là nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua đánh giá kết quả thực hiện 22 chỉ số thành phần; hai là nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, gồm 8 tiêu chí/vấn đề về chất lượng môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Tại Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

×

FanPage

WETV EXPO