Tiêu điểm sự kiện

HỘI THẢO PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐÔ THỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Thời gian: 13:00 - 17:00 Ngày: 09 tháng 11 năm 2022 Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 3,...

Danh sách diễn giả

Xem thêm 

Biểu phí tham dự Hội nghị

Xem thêm 

Các gói tài trợ

Xem thêm 

Chương trình Triển Lãm và Hội Thảo

Xem thêm 

CÔNG NGHỆ NGÀNH NƯỚC TẠI VIỆT NAM – BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

  09.12.2020
Xem thêm 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM

  09.06.2021
Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO