Tiêu điểm sự kiện

HỘI THẢO: “CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI VIỆT NAM”

Ngày: 08:00 - 17:00, Ngày 11.10.2023 Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 2, Sảnh A, Trung Tâm Hội...

HỘI THẢO PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐÔ THỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Xem thêm 

Danh sách diễn giả

Xem thêm 

Biểu phí tham dự Hội nghị

Xem thêm 

Các gói tài trợ

Xem thêm 

Chương trình Triển Lãm và Hội Thảo

Xem thêm 

CÔNG NGHỆ NGÀNH NƯỚC TẠI VIỆT NAM – BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

  09.12.2020
Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO