Tin ngành

Xúc tác nano vàng: Giải pháp hiệu quả xử lý chất độc trong nước thải

Nhóm tác giả tại Viện Công nghệ Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã thành công trong việc...

TP.Hồ Chí Minh: Đầu tư mới 7 nhà máy xử lý nước thải đô thị

Xem thêm 

Xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt

Xem thêm 

Tích hợp xử lý chất thải rắn trong quy hoạch

Xem thêm 

Giải “bài toán” chất thải chăn nuôi

Xem thêm 

Đến năm 2026, Hải Phòng vận hành nhà máy đốt rác phát điện tại Đình Vũ

Xem thêm 

Người dân chủ động tự xử lý rác, biến rác thành phân bón

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO