Tin ngành

Xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt

Là một đô thị lớn của cả nước, lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày của Thành phố Hồ Chí...

Tích hợp xử lý chất thải rắn trong quy hoạch

Xem thêm 

Giải “bài toán” chất thải chăn nuôi

Xem thêm 

Đến năm 2026, Hải Phòng vận hành nhà máy đốt rác phát điện tại Đình Vũ

Xem thêm 

Người dân chủ động tự xử lý rác, biến rác thành phân bón

Xem thêm 

Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong các khu dân cư

Xem thêm 

Vĩnh Long đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, vốn 500 tỷ đồng

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO