Tin ngành

Bình Định mời đầu tư vào dự án xử lý chất thải rắn trị giá 1.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt...

5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường

Xem thêm 

Nghệ An có thêm 5 dự án FDI với mức đầu tư lên tới 311 triệu USD

Xem thêm 

Điều chỉnh khu xử lý chất thải lớn nhất tỉnh Đồng Nai để chống quá tải

Xem thêm 

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng hơn 32%

Xem thêm 

Chia sẻ kinh nghiệm về xử lý chất thải điện tử tại Việt Nam

Xem thêm 

Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO