Điều chỉnh khu xử lý chất thải lớn nhất tỉnh Đồng Nai để chống quá tải

  11/01/2024

Ngày 10/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã ký ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu xử lý chất thải Quang Trung. Việc điều chỉnh trên nhằm chống quá tải tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Trạm xử lý nước thải của Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai điều chỉnh một số chức năng và bố trí lại tổng mặt bằng khu vực Khu xử lý chất thải Quang Trung, cụ thể: Khu tái chế phân vi sinh và thực nghiệm cây xanh điều chỉnh diện tích từ 13,19ha thành khoảng 8,21ha, bỏ chức năng thực nghiệm cây xanh và đổi tên thành Khu phân loại, xử lý, tái chế, phân vi sinh.

Khu chôn lấp chất thải nguy hại điều chỉnh diện tích từ hơn 7ha thành 4,42ha và điều chỉnh từ 18 hố chôn thành 12 hố chôn.

Khu xử lý chất thải điện tử diện tích hơn 2ha và khu kho bãi hơn 2ha được gộp với một số khu vực lô khác để thành khu kinh doanh hạ tầng thu hút các nhà đầu tư tái chế chất thải, trong đó có tái chế rác điện tử.

Khu chôn chấp chất thải hợp vệ sinh điều chỉnh diện tích từ 13,65ha thành 13,28ha.

Ngoài ra, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai còn điều chỉnh, bố trí lại chức năng một số lô, tuyến đường phù hợp với điều chỉnh tổng mặt bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất trong thời hạn 15 ngày công bố công khai nội dung được phê duyệt, thực hiện công tác cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh và tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất có công suất lớn nhất tỉnh Đồng Nai thời điểm hiện tại. Riêng đối với xử lý rác sinh hoạt, hiện đang tiếp nhận và xử lý rác cho 8/11 huyện, thành phố với khoảng 1.200 tấn/ngày.

Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất có công suất lớn nhất tỉnh Đồng Nai thời điểm hiện tại. Riêng đối với xử lý rác sinh hoạt, hiện đang tiếp nhận và xử lý rác cho 8/11 huyện, thành phố với khoảng 1.200 tấn/ngày.

Trong khoảng một năm qua, Khu xử lý chất thải Quang Trung rơi vào tình trạng nguy cơ quá tải rác do hết đất chôn lấp rác hợp vệ sinh. Do đó, chủ đầu tư đã kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ để đáp ứng việc tiếp nhận chất thải cho tỉnh Đồng Nai.

Nguồn : nhandan.vn

×

FanPage

WETV EXPO