Danh mục
SẢN PHẨM/
DỊCH VỤ

WETV EXPO 2024 tập hợp các nhà sản xuất, phân phối sản phẩm, dịch vụ phục vụ xử lý chất thải và môi trường. Hãy cùng chúng tôi khám phá những sản phẩm / dịch vụ sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Danh mục sản phẩm

Quản lý và tái chế phế thải: Thu gom và vận chuyển phế thải, Cung cấp Container phế thải, Thiết bị thu gom rác và phương tiện vận chuyển.

Công nghệ và thiết bị, kiểm soát và xử lý khí thải công nghiệp: Thiết bị kiểm soát và xử lý khí thải, Thiết bị và hệ thống khử mùi, Công nghệ và thiết bị tái chế khí thải, Tư vấn / Kỹ thuật.

Công nghệ và thiết bị, kiểm soát và loại bỏ bụi, Khí công nghiệp: Khử lưu huỳnh và khử nitrat, Công nghệ và thiết bị loại bỏ bụi, Công nghệ phát thải cực thấp cho các nhà máy nhiệt điện và nồi hơi đốt than.

Lọc và làm sạch không khí: Xây dựng nhà máy sạch, Thiết bị thu hồi và lọc hơi dầu, Thiết bị làm sạch tự động, Thiết bị Làm sạch nhà máy, Hệ thống thông gió.

Giám sát và đo lường môi trường: Công nghệ đo lường môi trường, Phân tích và công nghệ phòng thí nghiệm, Công nghệ điều khiển, Trạm kiểm soát không khí

×

FanPage

WETV EXPO