bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp bảo vệ môi trường gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Là một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam,...

Kinh tế tuần hoàn – Mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

Xem thêm 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Xem thêm 

Quản lý chất thải từ tàu và cảng biển đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển bền vững

Xem thêm 

Quảng Nam: Lắp đặt nhà xanh chứa rác thải nhựa có thể tái chế

Xem thêm 

Phú Yên nỗ lực “thanh lọc” rác thải nhựa trên biển

Xem thêm 

Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO