Đôi nét về
Ban Tổ Chức

Đơn vị chủ trì

– UBND Thành phố Đà Nẵng

– Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị đồng tổ chức

– Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam;

– Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam;

– Hiệp hội Tái Chế chất thải Việt Nam;

– Công ty Informa Markets (Công ty TNHH DV Triển lãm SES Vietnam).

×

FanPage

WETV EXPO