Tin sự kiện

HỘI THẢO: “CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI VIỆT NAM”

Ngày: 08:00 - 17:00, Ngày 11.10.2023 Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 2, Sảnh A, Trung Tâm Hội...

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI WETV 2023

Xem thêm 

Informa dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển bền vững ESG trong lĩnh vực truyền thông

Xem thêm 

HỘI THẢO PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐÔ THỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Xem thêm 

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE & AN TOÀN

Xem thêm 

Địa điểm tổ chức

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO