Tin sự kiện

HỘI THẢO PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐÔ THỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Thời gian: 13:00 - 17:00 Ngày: 09 tháng 11 năm 2022 Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 3,...

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE & AN TOÀN

Xem thêm 

Địa điểm tổ chức

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO