Danh mục
Khách tham quan

Nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam, thúc đẩy hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu và chuyển giao công nghệ và giải pháp môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại các đô thị của Việt Nam góp phần giảm rác thải, phát thải theo hướng xanh – sạch – đẹp, Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng phát động tổ chức chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex)

LĨNH VỰC KINH DOANH

Đại lý / Nhà phân phối / Thương mại

Cơ quan chính phủ, Hiệp hội, Giáo dục & Đào tạo, Báo chí

Xuất khẩu / Nhập khẩu

Nhà máy / Đơn vị sản xuất

OEM / Nhà thầu

Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ

Nhà bán buôn / Nhà bán lẻ

Khác

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chính phủ / Bộ / Chính quyền thành phố

NGO / Hiệp hội thương mại

Kỹ sư xây dựng / Kiến trúc sư

Tư vấn / Nhà thầu

Tổ chức môi trường

Nhà phát triển dự án và nhà đầu tư

Khách sạn / bệnh viện

Ban Quản lý toà nhà

Nhà sản xuất / Công nghiệp

Khai thác / Khoan

Công ty dịch vụ thoát nước

Công ty xử lý chất thải / chôn lấp

Quản lý chất thải rắn

Nhà phát triển năng lượng tái tạo

Người vận hành & người dùng

Khác.

×

FanPage

WETV EXPO