LÝ DO
TRƯNG BÀY

Tham gia trưng bày tại WETV EXPO 2023 để được:

  • Xuất hiện tại sự kiện ngành xử lý chất thải uy tín nhất Việt Nam
  • Kết nối với 10,000+ khách tham quan
  • Nhận được những lợi ích đặc biệt trong kết nối doanh nghiệp
LÝ DO
THAM DỰ

Triển lãm hàng đầu ngành xử lý chất thải tại Việt Nam:

  • Lắng nghe các chính sách, giải pháp quản lý chất thải tại các đô thị Việt Nam
  • Tìm hiểu các giải pháp, thiết bị, công nghệ tiên tiến
  • Kết nối với 500+ đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế
  • Học hỏi & trao đổi kiến thức tại những hội thảo quốc tế

TIN TỨC CẬP NHẬT

Tin ngành

Ngành môi trường hướng tới 96% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý

Xem thêm 

Đưa sáng kiến nhà vệ sinh không phát thải đầu tiên tới Sóc Trăng

Xem thêm 

Quy định mới về việc vận chuyển chất thải nguy hại ở Nghệ An

Xem thêm 

Tin sự kiện

Informa dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển bền vững ESG trong lĩnh vực truyền thông

Xem thêm 

HỘI THẢO PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐÔ THỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Xem thêm 

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE & AN TOÀN

Xem thêm 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

×

FanPage

WETV EXPO