LÝ DO
TRƯNG BÀY

Tham gia trưng bày tại WETV EXPO 2023 để được:

  • Xuất hiện tại sự kiện ngành xử lý chất thải uy tín nhất Việt Nam
  • Kết nối với 10,000+ khách tham quan
  • Nhận được những lợi ích đặc biệt trong kết nối doanh nghiệp
LÝ DO
THAM DỰ

Triển lãm hàng đầu ngành xử lý chất thải tại Việt Nam:

  • Lắng nghe các chính sách, giải pháp quản lý chất thải tại các đô thị Việt Nam
  • Tìm hiểu các giải pháp, thiết bị, công nghệ tiên tiến
  • Kết nối với 500+ đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế
  • Học hỏi & trao đổi kiến thức tại những hội thảo quốc tế

TIN TỨC CẬP NHẬT

Tin ngành

Xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt

Xem thêm 

Tích hợp xử lý chất thải rắn trong quy hoạch

Xem thêm 

Giải “bài toán” chất thải chăn nuôi

Xem thêm 

Tin sự kiện

HỘI THẢO: “CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI VIỆT NAM”

  11.10.2023
Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI WETV 2023

Xem thêm 

Informa dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển bền vững ESG trong lĩnh vực truyền thông

Xem thêm 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

×

FanPage

WETV EXPO