Tin ngành

Đầu tư công nghệ và xây dựng chính sách cho nông nghiệp tuần hoàn

Cùng với xu hướng chung của thế giới, nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam hiện đang được đẩy mạnh...

Hợp tác xã dịch vụ môi trường nông thôn được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án xử lý chất thải

Xem thêm 

Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện, toàn xã hội về quản lý rác thải bền vững

Xem thêm 

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á”

Xem thêm 

​TP.HCM và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2023

Xem thêm 

Bình Xuyên nỗ lực xử lý môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO