Quy định mới về việc vận chuyển chất thải nguy hại ở Nghệ An

  15/01/2023

Ngày 6/1/2023, UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn.
Theo đó, ngoài quy định phạm vi điều chỉnh là các tuyến đường thuộc địa bàn Nghệ An, đối tượng áp dụng là đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn Nghệ An. Các nhóm chất thải này đều được xác định rõ theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Quyết định có những nội dung chính yếu sau:
Công nhân Công ty CP Môi trường Thái Bình Nguyên tại Quỳnh Lưu phân loại rác thải để đưa đi xử lý.

+ Tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải: Tại địa bàn thành phố Vinh và các huyện thị đều được hoạt động trên các tuyến đường, trừ các tuyến đường cấm theo quy định. Đối với các huyện, thị xã, ngoài các tuyến đường trong khu vực đô thị (đường đô thị) và đường ngoài khu vực đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường chuyên dùng… nằm ngoài khu vực đô thị).

Phố đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ và một số tuyến phố chính khác tại TP Vinh bị cấm các phương tiện vận chuyển chất nguy hại đi qua.

+ Thời gian được phép hoạt động vận chuyển: tại địa bàn TP Vinh, đối với chất thải nguy hại, thời gian từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; đối với chất thải rắn công nghiệp: các tuyến đường hạn chế thời gian lưu thông thực hiện theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định pháp luật khác; các tuyến đường khác: thời gian vận chuyển từ 08 giờ sáng đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau.

Đối với địa bàn các huyện, thị: chất thải nguy hại từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau và chất thải rắn công nghiệp thông thường là từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

+ Tại quy định trên, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong vận chuyển chất thải gồm chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển, UBND các phường, xã, thị trấn, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm khai báo, quản lý và tổ chức việc vận chuyển, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi vận chuyển; quản lý, sử dụng các phương tiện vận chuyển chất thải đúng lộ trình và thời gian, lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển, có phương án khắc phục sự cố và chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển chất thải theo quy định.

Công ty dịch vụ về môi trường đưa rác thải tại các vùng nông thôn đi xử lý.

UBND giao các sở ngành, cụ thể là Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và Công an tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau để quản lý, theo dõi, giám sát và xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải theo quy định; kiểm tra nhắc nhở và xử lý các đơn vị có liên quan; cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải thông qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn khi có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2023./.

Nguồn: baonghean.vn

×

FanPage

WETV EXPO