Chương trình Triển Lãm và Hội Thảo

  27/04/2022

HOẠT ĐỘNG 1. HỌP BÁO TRƯỚC SỰ KIỆN

Ngày: 19/8/2022
Địa điểm: Tòa thị chính thành phố Đà Nẵng
Đơn vị chủ trì:
+ Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng
+ Sở Thông tin và Truyền thông
+ Các Hiệp hội

HOẠT ĐỘNG 2. TRIỂN LÃM & HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ (25/8-26/8/2022)

Ngày: 25 – 26/8/2022

Thời gian Nội dung

09h00-17h00

Triển lãm Công nghệ

09h00-17h00

Triển lãm Tranh trẻ em vẽ về chủ đề môi trường
Ngày Hội tái chế: Đổi rác lấy quà

HOẠT ĐỘNG 3. HỘI THẢO 2 NGÀY (25/8  -26/8/2022)

Chương trình Hội thảo ngày 1 – Ngày 25/8
Thời gian Nội dung Diễn giả
7:30 – 8:00 Đăng ký, đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức
 8:00 – 9:00 Lễ Khai mạc Triển lãm Informa Markets phối hợp Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng
08:00 – 08:10 Văn nghệ chào mừng Ban Tổ chức
08:10 – 08:15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức
08:15 – 08:20 Phát biểu khai mạc Triển lãm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 
08:20 – 08:25 Phát biểu chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Mr. Võ Tuấn Nhân

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:25 – 08:30 Phát biểu hưởng ứng của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam
08:30 – 08:40 Khai mạc Triển lãm quốc tế về Giải pháp và Công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển 05 đại biểu:
– Bộ TNMT
– UBND thành phố Đà Nẵng
– Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hà Lan
– Đại diện cho 03 Hiệp hội
08:40 – 09:00 Tham quan triển lãm (VIP TOUR) VIPs, các nhà tài trợ Vàng, Bạc
09:00-12:00 Phiên Hội thảo toàn thể 1: Chính sách & Giải pháp quản lý chất thải tại các đô thị Việt Nam

Đồng chủ trì:

1/ Lãnh đạo Bộ TNMT;

2/ Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng;

3/ Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

09:00 – 09:15 Chính sách và giải pháp quản lý chất thải đô thị nhìn từ góc độ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Mr. Phạm Hồng Sơn

Cục trưởng Cục Môi trường Miền Trung – Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:15 – 09:30 Hà Lan – Đối tác của
Việt Nam trong Quản lý Chất thải
Mr. Christoph Prommersberger

Đại biện lâm thời –  Đại sứ quán Hà Lan

Cân nhắc đầu tư dự án quản lý chất thải từ góc độ đầu tư tư nhân Mr. Kelvin Vương

Giám đốc Quỹ –  Climate Fund Managers

09:30 – 09:45 Kinh nghiệm quản lý và các giải pháp quản lý chất thải rắn tại Nhật Bản Mr. Adachi Ichiro

Chuyên gia quản lý môi trường của Jica tại Bộ Tài nguyên và Môi trường – Đại diện JICA

09:55 – 10:15 Kinh nghiệm xây dựng chính sách và giải pháp quản lý chất thải đô thị tại Nhật Bản Mr. Hideki Wada

Tư vấn trưởng – Công ty Quy hoạch chất thải Việt Nam

 10:15 – 10:25 Chia sẻ kinh nghiệm từ góc nhìn doanh nghiệp về xử lý rác thải

Kiến nghị về xử lý và tái chế rác thải

Mr. Nguyễn Văn Thiền

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)

10:25 – 10:55 Giải lao  
10:55 – 11:55 Thảo luận 1. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong việc quản lý chất thải đô thị tại Việt Nam

Sở TNMT Đà Nẵng trình bày thực trạng và các nhu cầu cần đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý tại Đà Nẵng

– Các diễn giả;
– Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Tp.HCM, Cần Thơ,… và các tỉnh, thành phố và
– Các đại biểu quan tâm
11:55 – 12:00 Tổng kết phiên toàn thể 1 Lãnh đạo

Sở Tài Nguyên Môi Trường Đà Nẵng

12:00 – 13:20 Nghỉ ăn trưa  
13:30 – 17:00 Phiên Hội thảo toàn thể 2: Giải pháp, công nghệ, thiết bị trong quản lý, xử lý chất thải đô thị

Đồng chủ trì:

1/ Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ;

2/ Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp Việt Nam

 
13:30 – 13:40 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường, mã số KC.06/21-25 TS. Trần Văn Lượng

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Môi Trường Việt Nam

13:40 – 13:50 Một số giải pháp, công nghệ, thiết bị trong quản lý, xử lý chất thải đô thị phù hợp điều kiện tại Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Lâm Quảng

PGS. TS. Phó Viện trưởng, Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp VN

Chủ đề 2.1 Công nghệ thu gom, vận chuyển

14:00 – 14:10 Quy hoạch hạ tầng cho hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt Ms. Anh Thư

Cục Hạ Tầng Bộ Xây Dựng

14:10 – 14:20 Đề xuất sửa đổi một số các văn bản liên quan đến khoảng cách ly an toàn đối với các cơ sở thu gom, xử lý chất thải rắn. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái

Phó Viện trưởng, Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam

14:20 – 14:35 Các thiết bị thu gom rác thông minh – giải pháp công tác thu gom Mrs. Tiến Ngọc

Công Ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc

Đại diện

Cao Thành Đạt

14:35 – 14:45 Chia sẻ các mô hình trung chuyển rác tại đô thị Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco)
Chủ đề 2.2. Công nghệ Xử lý rác thải
14:45 – 15:00 Hitachi Zosen – SUS: hợp tác mang tới giải pháp cho các dự án Điện rác tại Việt Nam Mr. Yoshiharu Suzuki

Giám đốc – Công ty Hitachi Zosen Việt Nam

Mr. Chen Hao

Giám đốc đầu tư kiêm Trưởng văn phòng đại diện SUS tại Việt Nam

 

15:00 – 15:15 Công nghệ đốt rác phát điện từ các nước Á – Âu Công Ty CP Tập Đoàn Amaccao
15:15 – 15:25 Giải pháp đốt rác phát điện hiệu suất cao từ Phần Lan Công ty BMH Technology và Valmet
Matti Riitto (BMH) và Jussi Orhanen (Valmet)
15:25 – 15:50 Giải lao
15:50 – 16:00 Tái chế xỉ đáy lò đốt, Xử lý có trách nhiệm và bền vững. Mr. Ian T.W. Lynass

Giám đốc điều hành – Công ty Blue Phoenix Australia và Châu Á

16:00 – 16:10 Công nghệ khí hóa – TS. Trần Văn Lượng
– Mr. Hà Hồng
– Mr Ian T.W. Lynass
– Mr. Yoshiharu Suzuki
– Công ty BMH Technology và Valmet
16:10 – 16:50 Trao đổi – thảo luận 2. Hỏi đáp về công nghệ, thiết bị quan tâm

Đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tham dự; Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia

– TS. Trần Văn Lượng
– Mr. Hà Hồng
– Mr Ian T.W. Lynass
– Mr. Yoshiharu Suzuki
– Công ty BMH Technology và Valmet
16:50 – 17:00 Phát biểu Đánh giá tổng kết sơ bộ – Kết thúc ngày 1 Đại diện lãnh đạo

Hiệp hội Công nghiệp Môi Trường Việt Nam

Chương trình Hội thảo ngày 2 – Ngày 26/8
Thời gian Nội dung Diễn giả
8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
8:30 – 10:00 Phiên toàn thể 2 (tiếp theo): Giải pháp, công nghệ, thiết bị trong quản lý chất thải đô thị

Đồng chủ trì:

1/ Lãnh đạo Bộ KHCN;

2/ Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội CN Việt Nam

Chủ đề 2.3. Quản lý rác thải tại nguồn

08:30 – 08:45 Tính giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt theo lượng thải Mr. Norihisa Hirata

Chuyên gia cao cấp, Vietnam Waste Planning

08:45 – 09:00 Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR (Extended Producer Responsibility) Mr. Nguyễn Thi

Vụ pháp chế, Bộ TNMT

09:00 – 09:15 Cập nhật bài của Đà Nẵng về Phân loại rác hoặc bài của URENCO HN
09:15 – 09:30 Sản phẩm tái chế Viên đốt RPF – Biến rác thành năng lượng sạch  
Chủ đề 2.4. Xử lý chất thải đô thị
09:30 – 09:45 Công nghệ Tái chế chất thải nhựa Công Ty TNHH Nhựa Duy Tân
09:45 – 09:55 Khử lưu huỳnh biogas/ khí sinh học để sản xuất điện TS. Shin Dong Kim

Giám đốc công ty -E & Chem Solution Corp, Hàn Quốc

09:55 – 10:20 Giải lao  
10:20 – 10:30 Công nghệ xử lý bùn, phân bùn bể phốt Đại diện nhà tài trợ/ Tecarpro
10:30 – 10:40 Công nghệ xử lý nước, nước thải, tái sử dụng nước thải Công ty Dương Nhật
10:40 – 11:40 Trao đổi – thảo luận 3. Hỏi đáp về công nghệ, thiết bị quan tâm

Đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tham dự;
Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia quan tâm
Phát biểu tổng kết Phiên toàn thể 2

 

Đoàn chủ trì điều hành

– Mr. Nguyễn Hữu Tiến – Phó Chủ Tịch Thường Trực Hiệp Hội
– Mr. Hà Hồng

Diễn giả:
– Mr. Nguyễn Thi
– Mr. Norihisa Hirata
– Mr. Thạch Duy Tân
– TS. Shin Dong Kim
11:10 – 12:00 Tham quan Trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị Hiện trường
12:10 – 13:30 Nghỉ ăn trưa
14:00 – 16:00 1/ Phiên CEO và Kết nối cung cầu

2/ Ký kết hợp đồng, Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các Doanh nghiệp, Hợp đồng hợp tác của các nhà tài trợ

Đồng chủ trì:

1/ Lãnh đạo các hiệp hội;

2/ Đại diện Lãnh đạo các Sở TNMT các tỉnh, thành phố (CXĐ)

Đại diện Ban tổ chức
16:00 Kết thúc sự kiện

Chia sẻ:
×

FanPage

WETV EXPO